• Αστική Ευθύνη Ιατρών

  Η απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη επιτέλεση του Ιατρικού σας έργου
 • Ασφάλιση Επαγγελματιών Υγείας Ιδιώτες ή Κρατικούς

  Ασφαλιστική Κάλυψη Ιατρών , Χειρουργών και Ανθρώπινου Δυναμικού υπό τις εντολές τους
 • Ασφάλιση Χειρουργού
  Υψηλών Απαιτήσεων

  Απαραίτητο για κάθε συνεργασία με Ιδιωτικά Θεραπευτήρια - Κλινικές - Νοσοκομεία
 • 1
 • 2
 • 3

Ιατρικό Λειτούργημα

Με σεβασμό στην Ιατρική σας ιδιότητα, εξασφαλίζουμε την ανεμπόδιστη οικονομικά επιτέλεση του Λειτουργήματός σας προσφέροντας βοήθεια και σιγουριά στη "δύσκολη στιγμή" σας

Απώλεια Ζωής, Σωματικές Βλάβες

Κάλυψη σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής διάγνωσης, πράξης ή παράλειψης, που οφείλεται σε αμέλεια και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

 

Ατυχήματα στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου

Κάλυψη για ατυχήματα που πιθανόν να συμβούν εντός του προσωπικού ιατρείου σας και για τα οποία φέρετε ευθύνη

 

Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα

Κάλυψη για την υπεράσπιση του Ιατρού σε Αστικά Δικαστήρια (ή Ποινικά Δικαστήρια μέχρι του ποσού των €10.000)

Αρθρογραφία για Ιατρική Αμέλεια, Αποζημιώσεις, Ιατρικά Σφάλματα, Δικαστικές Αποφάσεις κ.α...

 • Ειδικότητες Ιατρών
 • Προσωπικό Ιατρείο
 • Νομική Υποστήριξη

Καλύπτονται οι παρακάτω ειδικότητες (αλφαβητικά) :

Αγγειοχειρουργός - Αγροτικός Ιατρός - Αιματολόγος - Ακτινοδιαγνώστης - Ακτινοθερ / Ογκολόγος - Ακτινολόγος - Αλλεργιολόγος - Αναισθησιολόγος - Βιοπαθολόγος - Γαστρεντερολόγος - Γενικός Ιατρός - Γναθοχειρουργός - Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος - Ειδικευόμενος - Ενδοκρινολόγος - Εντατικολόγος - Επεμβατικός Ακτινολόγος - Επεμβατικός Καρδιολόγος - Ιατρός - Ιατρός Εργασίας - Καρδιολόγος - Κυτταρολόγος - Μαιευτήρας / Γυναικολόγος - Μικροβιολόγος - Νεογνολόγος / Παιδίατρος - Νευρολόγος - Νευρολόγος / Ψυχίατρος - Νευροχειρουργός - Νεφρολόγος - Οδοντίατρος - Οδοντίατρος / Ορθοδοντικός - Οδοντίατρος Περιοδοντολόγος - Ορθοπεδικός - Ουρολόγος - Οφθαλμίατρος - Παθολογοανατόμος - Παθολόγος - Παθολόγος / Ογκολόγος - Παιδίατρος - Παιδοψυχίατρος - Πλαστικός Χειρουργός - Πνευμονολόγος - Πυρηνικός Ιατρός - Ρευματολόγος - Φυσίατρος - Χειρουργός - Χειρουργός Γαστρεντερολόγος - Χειρουργός Θώρακος - Χειρουργός Καρδιολόγος - Χειρουργός Ορθοπαιδικός - Χειρουργός Ουρολόγος - Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Χειρουργός Παίδων - Χειρουργός ΩΡΛ - Ψυχίατρος - Ωτορινολαρυγγολόγος

Καλύπτεται το ιδιωτικό ιατρείο του Ασφαλιζόμενου Ιατρού, ως προς την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν από αμέλεια ή παράλειψη αυτού ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στη κάλυψη αστικής ευθύνης του χώρου του ιατρείου, για αξιώσεις ζημιών που ενδεχομένως προκύψουν έχει μεγιστο όριο το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης ιατρού.

Καλύπτονται δαπάνες, πάσης φύσης αμοιβές, τόκοι, δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, για την απόκρουση ή διακανονισμό απαίτησης μέχρι το όριο κάλυψης που συμφωνείται ανάμεσα σε Εταιρεία και Ασφαλισμένο (δυνατότητα κάλυψης από 100.000€ έως 1.000.000€). Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες (Δικηγορικές Αμοιβές και Δικαστικά έξοδα) για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου Ιατρού σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ' αμελείας παραβάσεις που σχετίζονται με τον καλυπτόμενο Ασφαλιζόμενο κίνδυνο μέχρι του ποσού των 10.000€.
Σε κάθε περίπτωση απαίτησης για αποζημίωση, προηγείται η συμφωνία της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την επιλογή του συνηγόρου υπεράσπισης και τη προέγκριση των αμοιβών του. Το ίδιο ισχύει και για τη περίπτωση εξόδων που επιβάρυναν τον Ασφαλισμένο για την εξακρίβωση, διερεύνηση, απόκρουση αξίωσης, υπόσχεση κλπ, όπου εγγράφως έχει προηγηθεί η συγκατάθεση της Εταιρείας. Δέν καλύπτονται πρόστιμα και χρηματικές ποινές ή δικαστικές δαπάνες που επιδικάζονται απο Ποινικά Δικαστήρια

Στατιστικά Δεδομένα Αποζημιώσεων
 
Αιτία αποζημίωσης : Θάνατος 
(Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση: 434.086 €)
36,93%
Αιτία αποζημίωσης : Μόνιμη Αναπηρία
(Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση: 356.839 €)
35,89%
Αιτία αποζημίωσης : Άγνωστη αιτία
(Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση: 193.800 €)
5,57%
Αιτία αποζημίωσης : Προσωρινή Βλάβη (κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία)
(Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση: 82.027 €)
4,53%
Αιτία αποζημίωσης : Ιατρική Παρέμβαση για να διατηρηθεί στη ζωή
(Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση: 36.810 €)
2,44%
Αιτία αποζημίωσης : Προσωρινή Βλάβη (απαραίτητη η ιατρική παρέμβαση)
(Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση: 36.449 €)
14,63%

Δείτε ΕΔΩ περισσότερα στοιχεία

Επαγγελματίες Υγείας

Στην Ελλάδα : 180.000 άτομα σε άμεση επαφή με τον ασθενή,

210.000 άτομα με έμμεση σχέση εργασίας με την Υγεία,

87.000 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Υγεία,

αναλογία Ο.Ο.Σ.Α : 5,4 Ιατροί ανά 1000 κατοίκους,

67.000+  Ιατροί στη χώρα μας

 • Κάλυψη Ιατρικού λάθους, παράλειψης, αμέλειας
  ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ
 • Ιατρική έκτακτη παρέμβαση εκτός ειδικότητας
  ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
 • Κάλυψη λαθών προσωπικού υπό τις εντολές ιατρού
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • 1
 • 2
 • "Μην αφήσετε ένα δυσάρεστο γεγονός να σας εξαντλήσει οικονομικά"

  Καθημερινά πασχίζετε με τις καλύτερες προθέσεις για τους ασθενείς σας. Ωστόσο είναι πιθανό η έκβαση ενος περιστατικού να έχει δυσάρεστη κατάληξη και να επιφέρει σημαντικές συνέπειες για εσάς. Ασφαλίστε σήμερα την ευθύνη σας με κάλυψη έως 1.000.000 € !

 • "Διασφαλίστε την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιατρείου σας, για ατυχήματα από αμέλεια."

  Όσο καλά και αν επιβλέπετε το χώρο σας, τα αιφνίδια ατυχήματα δύσκολα προβλέπονται. Με συμβόλαιο αστικής ευθύνης Ιατρού μπορείτε να καλύψετε και αυτό το ενδεχόμενο.

 • "Μία δικαστική διαμάχη μπορεί να σας φέρει σε δύσκολη οικονομικά και επαγγελματικά θέση"

  Η νομική υποστήριξη και καθοδήγηση των ειδικών είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η οικονομική δε υποστήριξη σε νομικές διαδικασίες είναι απαραίτητη στο σημερινό περιβάλλον.

 • 1
 • 2
 • 3