αποζημιωση ιατρικου λάθους

Η εμπειρία των γιατρών φαίνεται ότι είναι παράγοντας κινδύνου για τα ιατρικά λάθη. Ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στα ιατρικά λάθη είναι η κακή ή ελλιπής συνεργασία των επαγγελματιών υγείας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος «Organisational Culture and Patient Safety».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9 χώρες, εκ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της έρευνας στον ελληνικό χώρο ήταν οι παράγοντες πρόκλησης ιατρικών λαθών, όπου συμμετείχαν 325 γιατροί –χειρουργοί, παιδίατροι και παθολόγοι– νοσοκομείων.

Το 47%-51% (ποσοστό που κυμαίνεται ανάλογα με την ειδικότητα) των συμμετεχόντων γιατρών δήλωσε ότι έκανε τουλάχιστον ένα λάθος τον τελευταίο μήνα, ενώ το 4%-5% ανέφερε ότι τα λάθη ήταν περισσότερα από τέσσερα, χωρίς βέβαια σύμφωνα με αυτές τις ενδείξεις να σημαίνει ότι το ιατρικό λάθος που έγινε προκάλεσε βλάβη στον ασθενή. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι σε κανένα από τα συμμετέχοντα νοσοκομεία της Ελλάδας δεν υπήρχε επίσημο σύστημα καταγραφής των λαθών και αυτό όταν σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου η συζήτηση που γίνεται είναι ποιο σύστημα καταγραφής είναι το καλύτερο και όχι εάν υπάρχει.

Όπως φάνηκε, το ιατρικό λάθος δεν είναι ποτέ ατομικό, αλλά αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και έτσι θα πρέπει να αποδίδεται στο σύστημα. Ακόμη και στις περιπτώσεις συγκάλυψης του λάθους, υποχρέωση ενός συστήματος είναι να έχει μηχανισμούς καταγραφής και πρωτόκολλα πολλαπλών ελέγχων, ώστε να προλαμβάνονται τέτοιου είδους ενέργειες.

Όπως προαναφέρθηκε, τα περισσότερα λάθη είναι αποτέλεσμα κακής ή ελλιπούς συνεργασίας. Από την έρευνα φάνηκε επίσης ότι τα λάθη σχετίζονται με το φύλο, με τις γυναίκες να κάνουν τα λιγότερα, καθώς και την εμπειρία του -μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερα λάθη.