αστική ευθύνη

71χρονη κατέθεσε αγωγή ύστερα από χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο λόγω λάθος διάγνωσης. Η υπ' αριθμόν 16591/2015 δικαστική απόφαση, κατακύρωσε στην ηλικιωμένη ως αποζημίωση το ποσό των 572.000 ευρώ και επέβαλε στους εναγόμενους μέρος των δικαστικών εξόδων (ορίζοντας το ποσό των 28.000 ευρώ).

Κάνοντας λόγο για τους εναγόμενους, πρόκειται για έναν γιατρό-χειρουργό, δύο συναδέλφους του παθολογοανατόμους και δύο ανώνυμες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών - μία κλινική κι ένα κέντρο εργαστηριακών εξετάσεων. Όλα ξεκίνησαν ύστερα από προληπτικές εξετάσεις -κολονοσκόπηση και δωδεκαδακτυλοσκόπηση- στις οποίες υποβλήθηκε η ενάγουσα τον Ιούνιο του 2013. Στο πλαίσιο των ιατρικών εξετάσεων ελήφθησαν βιοψίες, οι οποίες απεστάλησαν στο εναγόμενο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, όπου εξετάστηκαν από δύο παθολογοανατόμους, ενώ η ηλικιωμένη πληροφορήθηκε λίγες μέρες αργότερα τα αποτελέσματα, οπότε απευθύνθηκε στον εναγόμενο γιατρό-χειρουργό προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση της υγείας της.

Έπειτα από την αναφορά της ενάγουσας στο χειρουργό ότι δεν έχει συμπτώματα, εκείνος συμβουλευόμενος τη διενεργηθείσα (από τις εναγόμενες γιατρούς του διαγνωστικού κέντρου) παθολογοανατομική εξέταση προχώρησε σε δακτυλική εξέταση της ασθενούς, διαπιστώνοντας -όπως την πληροφόρησε- ότι έπασχε από αδένωμα σε μέγεθος καρυδιού και ότι η κατάστασή της ήταν επείγουσα.