Η έννοια της αστικής ευθύνης Ιατρού και η δυνατότητα ασφάλισης

Με το γενικότερο Νομικό Όρο της Αστικής Ευθύνης εννοείται η περίπτωση όπου κάποιος προξενεί σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε κάποιον τρίτο και υποχρεούται να τον αποζημιώσει. Η πρόκληση του δυσάρεστου αυτού συμβάντος, προέρχεται είτε απο κάποια πράξη, είτε από κάποια παράλειψη είτε ακόμα και από αμέλεια. Υπό το παραπάνω πρίσμα, αυτός που "ζημιώνεται" έχει το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης απο αυτόν που του προκάλεσε τις δυσάρεστες συνέπειες.

Στη περίπτωση ενός Ιατρού, ο "ζημιωμένος" τρίτος είναι συνήθως ο ασθενής, αφού λόγω κάποιου ιατρικού λάθος προξενήθηκαν σε αυτόν "ζημιά" στην υγεία του και ως συνέπεια και οικονομική ζημιά για την αποκατάσταση αυτής.

Δίνοντας μερικές γενικές περιγραφές μπορούμε να πούμε ότι ένας Ιατρός κατά τη διάρκεια σχέσης "Ιατρού - Ασθενούς" μπορεί ασκώντας το επάγγελμά του (χωρίς να το κάνει σκόπιμα "περίπτωση δόλου") να :

  • ασκήσει μια λανθασμένη ιατρική πράξη
  • διαγνώσει λανθασμένα ένα περιστατικό υγείας
  • έχει μια "κακή στιγμή" σε μια εγχείρηση ασθενούς
  • παρακολουθήσει λανθασμένα ιατρικά ένα περιστατικό υγείας
  • προκληθεί ¨λάθος¨ από κάποιον από το ιατρικό βοηθητικό προσωπικό του υπό την επίβλεψή του
  • ζημιώσει οικονομικά έναν ασθενή... προκαλώντας επιπρόσθετες θεραπείες επεμβάσεις κλπ για την αποκατάσταση της υγείας του θιγόμενου

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρουμε αλλά και πληθώρα άλλων που για οικονομία του χρόνου δεν εξειδικεύουμε, οι συνέπειες για τον υπεύθυνο Ιατρό μπορεί να είναι τεράστιες.! Οικονομικά... Νομικά... και Επαγγελματικά.!

Εξαιτίας της βαρύτητας του επαγγέλματος, είναι εύκολο κάποιος να κατανοήσει πόσο "εκτίθεται" ένας επαγγελματίας της υγείας σε περιπτώσεις που προαναφέρουμε και ακόμα πιο εύκολο να φανταστεί τις δυσάρεστες πιθανές εκβάσεις.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε λοιπόν για τα παραπάνω?

Επιλέγοντας ένα σοβαρό, αξιόπιστο ασφαλιστικό πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ιατρού.

Ζητήστε μία προσφορά ασφάλισης αστικής ευθύνης της ειδικότητάς σας ΕΔΩ και μην αφήνετε τις πιθανές δυσάρεστες συνέπειες ενός ιατρικού λάθους να σας αποσπούν από το σημαντικό έργο σας.