Η πολιτική εξυπηρέτησης του ιστοτόπου

Η εξυπηρέτηση Ιατρών για την ενημέρωση περι όρων συμβολαίου,διευκρινήσεων, έκδοση προσφοράς, σύναψη συνεργασίας κτλ, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργάτη Ασφαλιστικό Σύμβουλο με άδεια άσκησης Διαμεσολαβητή και πληρεί όλες τις απαραίτητες απο τη Νομοθεσία προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες Ιατροί, μετά την αίτηση επικοινωνίας ή αίτηση ενδιαφέροντος (αποκλειστικά μέσω email), λαμβάνουν ενημέρωση για τις διαδικασίες σύναψης συμβολαίου, προσωπικής πληροφόρησης κ.α μέσω είτε τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και προγραμματισμένου "δια ζώσης" ραντεβού. Η εξυπηρέτηση, εντός Αττικής, δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από συμφωνημένο ραντεβού με τον επίσημο συνεργάτη σύμβουλο του DoctorInsurance. Για τους Ιατρούς, εκτός Αττικής, η δυνατότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου/φαξ ή email ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς ωστόσο να υπολείπεται σε ποιότητα έναντι του προσωπικού ραντεβού (όπως στις περιπτώσεις εντός Αττικής). Σημειώνεται πως η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) από και πρός το DoctorInsurance είναι η εξής: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.