Ερωτήσεις για την ασφάλιση ευθύνης ιατρών

1. Τι είναι το DoctorInsurance ?

Το DoctorInsurance.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα (ιστοχώρος) με αποκλειστικό αντικείμενο την Ασφάλιση Ιατρών. Μέσα από τη παρούσα διαδικτυακή υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την έννοια της ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης Ιατρού και εαν επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμβόλαιο συνεργασίας με εξειδικευμένο / πιστοποιημένο συνεργάτη Ασφαλιστικό Σύμβουλο για την ασφαλιστική τους κάλυψη. 

 

2. Πως διασφαλίζομαι για τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ?

Όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία και την Τράπεζα της Ελλάδος που αποτελεί την εποπτική Αρχή για θέματα ασφάλισης, ο Διαμεσολαβητής που θα επικοινωνήσει μαζί σας για την εξυπηρέτηση της προσφοράς ή του Συμβολαίου σας οφείλει να φέρει τα αναγκαία διαπιστευτήρια. Προς τη φερεγγυότητα των παραπάνω, και ο ίδιος έχει εν ισχύ συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβητή, όπως υποχρεούται απο τη παρούσα Νομοθεσία και τις σχετικές Διατάξεις.

 

3. Το συμβόλαιο είναι τυποποιημένο ως προς τις παροχές / καλύψεις ?

Το συμβόλαιο κάλυψης Αστικής Ευθύνης Ιατρού έχει συγκεκριμένες καλύψεις οι οποίες έιναι κοινές για όλους τους Ιατρούς και αλλάζει ως προς το κεφάλαιο όριο κάλυψης του εκάστοτε Ιατρού, τη δήλωση προσωπικού Ιατρείου (εάν υπάρχει) και τη δυνατότητα αργοπορημένης δήλωσης Ιατρικού Συμβάντος. 

 

4. Υπάρχουν προσωποποιημένες ιδιαιτερότητες στο συμβόλαιο που συναφθεί ?

Το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που παραλαμβάνει ο Ιατρός απο το υπεύθυνο Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή,  έχει Γενικούς όρους, Ειδικούς Όρους, κτλ.(βιβλίο όρων) και αφορά αποκλειστικά στον Ιατρό που συμβάλλεται με την Ασφαλιστική Εταιρεία αποκλειστικά για την ειδικότητά του. 

 

5. Πώς διασφαλίζεται η επικοινωνία μου με το ιστοχώρο ?

Η ασφάλεια της επικοινωνίας από και πρός το DoctorInsurance.gr διασφαλίζεται με πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL της Παγκοσμίου γνωστής Εταιρείας Geotrust και αποδεικνύεται απο την ύπαρξη της ένδειξης "λουκέτου" στη διεύθυνση URL, καθώς και από την ένδειξη https://.... πρίν τη διεύθυνση URL του Ιστοχώρου. Με τη παραπάνω επισήμανση, τα δεδομένα που στέλνονται από και πρός την ιστοσελίδα κρυπτογραφούνται με υψηλού επιπέδου standards αλγορίθμου κρυπτογράφησης.

 

6.  Ποιές δυνατότητες επικοινωνίας υπάρχουν ?

Για θέματα που αφορούν τη πρώτη επικοινωνία προς τον Ιστοχώρο έχουμε φτιάξει για τους επισκέπτες τόσο μια φόρμα / αίτηση επικοινωνίας  προς το InsuranceDoctor.gr όσο και μία εύκολη φόρμα / αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ιατρού πρός ασφάλιση. Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Για θέματα προσωποιημένης πληροφόρησης όπως πχ θέματα εξυπηρέτησης συμβολαίου, πληρωμών, περεταίρω διευκρινήσεων κτλ μπορείτε να απευθύνεστε και τηλεφωνικά στον σύμβουλο που σας εξυπηρετεί ή και την ίδια την Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία έχετε συμβληθεί. Λεπτομέρειες επιπρόσθετης επικοινωνίας θα έχετε τη δυνατότητα να τις συζητήσετε με τον εκάστοτε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή που θα αναλάβει την εξυπηρέτηση του συμβόλαίου σας.

 

7. Τι είναι η "απαλλαγή" στο συμβόλαιο ?

Εάν έχετε επιλέξει ποσό απαλλαγής στο συμβόλαιό σας, τότε αυτό έιναι το ποσό πάνω απο το οποίο σας καλύπτει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν έχει ένας χειρουργός ένα συμβόλαιο με όριο κάλυψης το 1.000.000€ και ταυτόχρονα ποσό απαλλαγής 50.000€ , τότε η Εταιρεία θα τον καλύψει για περιπτώσεις αποζημίωσης που υπερβαίνουν τις 50.000€. Έτσι, π.χ εάν επιδικασθεί μία αποζημίωση 400.000€ τότε ο ιατρός συμμετέχει κατα 50.000€ στην αποζημίωση και το υπόλοιπο ποσό 350.000€ θα αφορά στην Εταιρεία. Είναι ουσιαστικά η συμμετοχή του Ιατρού στην ασφαλιστική κάλυψη. Φυσικά όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχει ο ιατρός τόσο "ελαφρύνεται" το ασφάλιστρο (κόστος συμβολαίου). Επίσης, να αναφέρουμε πως υπάρχει η δυνατότητα να μη συμετέχει καθόλου ο "ζημιωμένος" Ιατρός, απλώς επιλέγοντας μηδενική συμετοχή (δηλαδή 0€ απαλλαγή) κατά τη σύναψη του Συμβολαίου.

 

.....